met 3 specialistische (beroeps)organisaties:

Het LOShbo bevordert een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid, een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het HBO en optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.
De VvSL stimuleert de samenwerking tussen schooldecanen, loopbaanbegeleiders en aansluitingscoördinatoren in het hoger onderwijs om LOB verder te ontwikkelen.
Het LOB 123 stimuleert de professionalisering van LOB en loopbaanleren aan scholen en studieloopbaanbegeleiders.Driedaagse mentortraining over loopbaancoaching in het onderwijs