met 3 specialistische (beroeps)organisaties:

Het LOShbo bevordert een gunstig studenten-(voorzieningen-)beleid, een optimale studieloopbaanbegeleiding binnen het HBO en optimale voorwaarden voor de beroepsuitoefening van de studentendecaan.


De Psychologie achter Communicatie: Zicht op jezelf als Begeleider (live cursus)


De VvSL stimuleert de samenwerking tussen schooldecanen, loopbaanbegeleiders en aansluitingscoördinatoren in het hoger onderwijs om LOB verder te ontwikkelen.


De Psychologie achter Communicatie; Zicht op jezelf als decaan (online cursus)

De Psychologie achter Communicatie: Zicht op jezelf als Begeleider (live cursus)

Het LOB 123 stimuleert de professionalisering van LOB en loopbaanleren aan scholen en studieloopbaanbegeleiders.Driedaagse mentortraining over loopbaancoaching in het onderwijs